U Osijeku je danas u organizaciji Instituta za strateške studije Panon – Osijek održana konferencija pod nazivom “Nedovoljno iskorišteni kapitali Slavonije”, a istom prilikom je obilježeno i 4 godine djelovanja ovog Instituta. Naime, radi se o jednom od 10 analitičkih centara u RH koji se po tzv. think-tank načelu (znanstveni pristup i neprofitabilno djelovanje) bave istraživanjem i promišljanjem javnih politika i konkretnih društvenih procesa.
Najpoznatiji takav analitički centar je svakako Ekonomski institut iz Zagreba, ali i drugi centri, meďu kojima je i Panon, daju značajan doprinos u analizi i spoznaji o određenim gospodarskim, socijalnim, demografskim i drugim kretanjima u RH.

Uvod u današnju konferenciju dao je mr.sc. Ivan Ambroš koji je u svom izlaganju dao prikaz resursa, te mjera i prioriteta na kojima se može i treba bazirati gospodarski razvoj Slavonije i Baranje. Kao jedan od velikih razvojnih potencijala regije, dr.sc. Milan Ivanoviġ je prepoznao proizvodnju i preradu voća i povrća, a u svojoj analizi je naglasak dao na udruživanje u klastere i slične proizvodne asocijacije.

Ispred Vukovarsko – srijemske županije konferenciji je nazočio Zdenko Podolar, pročelnik UO za gospodarstvo, koji je u raspravi ukazao na problem centralizacije upravljanja gospodarskim resursima i opasnosti od daljnjeg odlijevanja intelektualnog kapitala iz slavonskih županija.