Tim za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na području Vukovarsko-srijemske županije krenuo je u nadzor kontrole provedbe Upute u domovima za starije i nemoćne osobe po planu rada kako je dogovoreno na prvoj sjednici. 

Nakon povratka sa terena članovi tima napravili su analizu svih sedam domova koje su obišli te su sve zapisnike objedinili u  Izvješće o uočenim nepravilnostima u domovima za starije i nemoćne osobe na području Vukovarsko-srijemske županije te isto proslijedili Stožeru civilne zaštite Vukovarsko-srijemske županije.

Tim za kontrolu provedbe Uputa nastavlja sa radom te je za sutrašnji dan predviđen obilazak osam domova/ustanova kako bi se čim prije utvrdilo činjenično stanje u domovima za starije i nemoćne osobe na području Vukovarsko-srijemske županije, a posebno stanje u svezi provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi.