Tim za kontrolu provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi i dalje nastavlja sa aktivnostima obilaska domova za starije i nemoćne osobe na području Vukovarsko-srijemske županije a u svezi kontrole provedbe Uputa.

Analizirajući stanje u domovima u kojima je obavljen nadzor može se reći da svi domovi/ustanove uglavnom provode mjere i pridržavaju se preporuka iz Upute za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi.

Također, na pitanje o mogućnosti izlaska korisnika za vrijeme Vinkovačkih jeseni većina odgovornih osoba u domovima/ustanovama rekla je kako nažalost ove godine njihovi korisnici neće moći odlaziti na događanja u gradu tijekom Vinkovačkih jeseni jer to predstavlja veliki rizik za sve korisnika doma/ustanove. Također, neke su ustanove zamolile i svoje djelatnike da ne sudjeluju u programu Vinkovačkih jeseni kako bi i na taj način smanjili rizik od ulaska virusa u ustanove