Posljednja sjednica Županijske skupštine u 2016. godini danas je održana u velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima.

Većinom glasova vijećnika usvojene su II. izmjene i dopune Proračuna Vukovarsko-srijemske županije za 2016. god. kao i Proračun Vukovarsko-srijemske županije za 2017.god. sa projekcijom za 2018.-2019. godinu.

Uz donošenje Proračuna, usvojena je i Odluka o izvršavanju Proračuna za 2017.g.

Dana je suglasnost na Odluku Upravnog vijeća Opće županijske bolnice Vinkovci za zaključivanje ugovora radi realizacije projekta „Poboljšanje isplativosti i pristupa dnevnim bolnicama i dnevnoj kirurgiji u OŽB Vinkovci“. Ukupna vrijednost ulaganja procjenjuje se na iznos od 16.518.771,43 kn, a projekt bi se financirao iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj.         

Na dnevnom redu našao se i Prijedlog izmjene Mreže javne zdravstvene službe-Mreža koordinatora za palijativnu skrb na primarnoj razini zdravstvene zaštite za Vukovarsko-srijemsku županiju. Zbog geografske izoliranosti i udaljenosti ruralnog područja za koje skrbi Dom zdravlja Županja, predloženo je da se broj koordinatora sa 2 poveća na 3. Županijska skupština donijela je Zaključak te će biti proslijeđen Ministarstvu zdravstva na daljnje postupanje.

Vijećnici Županijske skupštine prihvatili su Odluku o podjeli poslovnih udjela i prodaji poslovnog udjela Društva Vodoprivreda Vinkovci d. d. u vlasništvu Vukovarsko-srijemske županije. Vodoprivreda Vinkovci d. d. je u fazi pripremanja projekta sufinanciranja za nabavku opreme iz EU fondova. Jedan od ključnih uvjeta da se tvrtka može prijaviti na takav natječaj je da tijelo javne ovlasti koje izravno ili neizravno upravlja poduzećem nema više od 25% glasačkih prava u poduzeću.

Pored ostalih točaka dnevnog reda prihvaćena je Odluka o produljenju trajanja Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije 2011.-2013. na 2017.god. iz razloga što nova Strategija regionalnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje do 2020. god.  još nije usvojena, a s kojom Županijska razvojna strategija mora biti usklađena.

Vijećnici su na samom kraju sjednice usvojili i Plan rada Županijske skupštine za 2017. god.