U Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima održana je 30. sjednica Županijske skupštine Vukovarsko srijemske županije.

Na samom početku sjednice župan Božo Galić je podnio Izvješće o radu  za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2020. godine, kojim je iskazan popis aktivnosti župana i njegovih zamjenika te pregled aktivnosti po područjima u provođenju županijskih politika ostvarenih koordiniranim radom upravnih tijela, županijskih ustanova i trgovačkih društava za prvo polugodište 2020. godine.

Predsjednik Vatrogasne zajednice Antun Jelić obrazložio je Izvješće o radu Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije za 2019. godinu. Kako je istaknuto u izvješću u protekloj kalendarskoj bilo je 240 intervencija gašenja požara, 215 tehničkih intervencija te 36 ostalih intervencija od kojih niti jedna nije bila neuspjela.

Domu zdravlja Vinkovci dana je suglasnost na Odluku o izmjenama i dopunama Statuta te pročišćeni tekst Statuta Doma zdravlja Vinkovci koje je prezentirao ravnatelj Doma zdravlja Petar Kulić.

Prihvaćen je Program razvoja i unapređenja lovstva u Vukovarsko-srijemskoj županiji za razdoblje 2021.-2025. godine. Programom je utvrđeno kako će Županija davati potpore za izgradnju, adaptaciju i opremanje lovačkih domova, za izgradnju i adaptaciju lovnotehničkih i lovnogospodarskih objekata, potporu za smanjenje broja predatora i povećanje brojnosti glavnih vrsta divljači, potporu za provođenje biosigurnosnih mjera itd.

Župan Božo Galić istaknuo je kako je Vukovarsko-srijemska županija do sada uspješno povlačila sredstva za projekte u svim sektorima što je pokazatelj da kvalitete, znanja i iskustva ne nedostaje. „Ove godine smo radili na usavršavanju kadrova u drvnom sektoru. Imamo srednju Drvodjelsko tehničku školu u Vinkovcima, a nedavno smo i otvorili Preddiplomski stručni studij Drvne tehnologije. Ulažemo u educiranje naših mladih kako bi smo poboljšali kvalitetu znanja koja će uz iskustvo dovesti nas do iskorištavanja punog potencijala koji ima naša županija u drvnom sektoru. Imamo i Agro-klaster, uz kojeg našim obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima pomažemo plasirati proizvode na tržite. Također se možemo pohvaliti da smo ove godine prvi u Hrvatskoj dobili certifikat za GMO FREE jaja iz slobodnog uzgoja. U tome smjeru i dalje nastavljamo.“

Također je napomenuo kako se trenutno radi na pripremi dokumentacije za strateške projekte, pripremi novih projekata a isti se odnose na obnovu željeznica, navodnjavanje, razvoj poljoprivrede i gospodarstva kao i projekata iz ostalih sektora. „Pripremamo se za brojne projekata koji će biti uključeni u novu financijsku perspektivu projekta Slavonija, Baranja i Srijem. Naglasak stavljamo na obnovu željeznica, već i sada smo započeli obnovom i nabavom novih niskopodnih, kvalitetnih vlakova. Znanje, kvalitetu i praksu imamo, projekti za novu perspektivu su u pripremi, a rezultati će biti pokazatelj da je ono što radimo pravi put za razvoj naše županije.“

O radu Vatrogasne zajednice Vukovarsko-srijemske županije, Predsjednik Vatrogasne zajednice Antun Jelić je izjavio: -„Vatrogasna zajednica VSŽ ima tri javne vatrogasne postrojbe: u Iloku, Vinkovcima i Vukovaru a od 26 središnjih dobrovoljnih vatrogasnih društava i 25 ostalih, a otprilike 100 profesionalnih vatrogasaca i 2.500 dobrovoljnih vatrogasaca. Protekle godine smo imali, ili od požara ili od tehničkih intervencija, oko 500 intervencija. Vozni park vatrogasaca je dobar, budući imamo dobru suradnju s pokrajinom Tirol iz Austrije, gdje smo posljednjih nekoliko godina nabavili 50 vozila za našu županiju. Radi se o starijim vatrogasnim vozilima koji su potpuno tehnički potpuno ispravna i tako smo značajno podigli sigurnost građana na području naše županije. Kako bi sustav normalno funkcionirao, radi se procjena i plan zaštite od požara za svaku općinu i grad i na temelju tih procjena i planova mi imamo određen broj kako u općinama oko 20 vatrogasaca tako i u gradovima oko 30 vatrogasaca.“

Vijećnici su na prijedlog Odbora za priznanja prihvatili i donijeli Odluku o dodjeli priznanja Vukovarsko-srijemske županije u 2020. godini:

NAGRADA ZA ŽIVOTNO DJELO

1.      JOSIPU PETRINOVIĆU – JOKI, prof.

      – za izvanredna postignuća i doprinos u području tjelesne i zdravstvene kulture te sporta

2.      STIPI TOMIĆU, prof.

– za izvanredna postignuća i doprinos u području obrazovanja, sporta i razvoja lokalne samouprave

NAGRADA

1. mr. sc. LJUBICI GLIGOREVIĆ, etnologinja i muzejska savjetnica

            – za izuzetna ostvarenja u području znanosti i kulture

2. STJEPANU SERTIĆU, prof.

            – za izuzetna ostvarenja u području tjelesne kulture i razvoja sporta

3. ZDENKU REČIĆU, dipl. ing.

            – za izuzetna ostvarenja u području kulture

4. MARKU SABLJAKOVIĆU, mag. educ. croat.

            – za izuzetna ostvarenja u području kulture

POVELJA

1. DI SPAČVA d.d. Vinkovci

            – za doprinos gospodarskom razvoju

2. MISTRAL d.o.o. Vukovar

            – za doprinos gospodarskom razvoju

3. RURIS d.o.o. Županja

            – za doprinos gospodarskom razvoju

4. AGRO-TOVARNIK d.o.o. Tovarnik

            – za doprinos gospodarskom razvoju

5. Udruzi za osobe s intelektualnim oštećenjem „GOLUBICA“ Vukovar

            – povodom obilježavanja 50 godina uspješnog rada

6. Dječjem vrtiću ZLATOKOSA Borovo

            – za izuzetna ostvarenja u području odgoja i obrazovanja

7. Nakladničkoj kući PRIVLAČICA d.o.o. Vinkovci

            – povodom obilježavanja 40 godina uspješnog rada

8. IVICI ORŠOLIĆU iz Županje

            – za izniman doprinos očuvanju i promociji tradicijske kulture i humanitarni rad