U velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je 29. sjednica Županijske skupštine na kojoj su vijećnici raspravljali o devet točaka dnevnog reda.

Na početku sjednice predsjednik Mandatnog povjerenstva g. Stjepan Abramović izvijestio je vijećnike o prestanku mirovanja mandata gđe. Anice Birač, nakon čega je gđa. Birač prisegnula kao vijećnica Županijske skupštine.

Pročelnica Upravnog odjela za financije gđa. Sandra Adžaga podnijela je izvješće o obavljenoj financijskoj reviziji Vukovarsko-srijemske županije za 2015. godinu te o izvršenju proračuna Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 01. siječnja-30. lipnja 2016. godine.

Vijećnici su upoznati o radu i poslovanju Društva Vodoprivreda Vinkovci d. d. za 2015. godinu sa revidiranim godišnjim izvješćem za 2015. godinu.

Na dnevnom redu našlo se i izvješće o stanju minsko sumnjivog prostora Vukovarsko-srijemske županije za 2015.g. i aktivnosti u 2016.godini. Kako je proces razminiranja u Vukovarsko-srijemskoj županiji završen te je Vukovarsko-srijemska županija potpuno očišćena od mina, župan Božo Galić izrazio je zahvalnost svima koji su sudjelovali u tom projektu.

Vijećnici Županijske skupštine dali su i suglasnost za produljenje ugovora o zakupu prava lova lovačkim udrugama te nekoliko suglasnosti školskim i zdravstvenim ustanovama.

Pitanja na aktualnom satu nije bilo te je sjednica završena u 10.30 sati.