U Gradskom kazalištu „Joza Ivakić“ u Vinkovcima održana je 28. sjednica aktualnog saziva Županijske skupštine.

Na samom početku sjednice, utvrđen je prestanak obavljanja dužnosti potpredsjednika Županijske skupštine Zdravka Kelića na temelju njegove pisane ostavke o čemu je vijećnike izvijestio Josip Kuterovac, predsjednik Odbora za izbor i imenovanja.

Prihvaćen je Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za 2019. godinu s Odlukom o raspodjeli rezultata poslovanja za 2019. godinu, koje je obrazložio Tomislav Borković, viši savjetnik-specijalist župana za strateške razvojne projekte.

Zavodu za hitnu medicinu VSŽ dana je suglasnost za stjecanje i uknjižbu prava vlasništva nekretnine u vlasništvu Grada Vukovara bez naknade, koju je obrazložio Stijepo Jurišić, zamjenik ravnatelja Zavoda za hitnu medicinu. Riječ je o nekretnini koju je Grad Vukovar darovao Zavodu za hitnu medicinu VSŽ za potrebe izgradnje nove poslovne zgrade Zavoda za hitnu medicinu – Ispostava Vukovar.

Prihvaćena su  i izvješća o radu domova za starije i nemoćne osobe u Vukovaru, Vinkovcima i Iloku te izvješća o radu centara za socijalnu skrb u Vukovaru, Vinkovcima i Županji.  Ravnatelji domova za starije i nemoćne osobe te centara za socijalnu skrb pohvaljeni su za rad ustanova za vrijeme trajanja pandemije.

Donesena je Odluka o kupnji poslovnog udjela Društva „VTV“ d.o.o. Vinkovci. Kako je istaknuto, sadašnji udio Županije u poslovnom udjelu iznosi nešto više od 10 %, a novom akvizicijom taj bi se udio povećao na 29,4 %.

Poteškoće u poslovanju Opće županijske bolnice Vinkovci, dodatno su naglašene uslijed pandemije bolesti COVID-19 uzrokovane koronavirusom SARS-CoV-2. Radi organiziranja i pružanja učinkovite zdravstvene zaštite građanima županije, vijećnici Županijske skupštine donijeli su Odluku kojom se Općoj županijskoj bolnici Vinkovci odobrava financijska pomoć od 1,3 mil kuna.