Pod predsjedanjem predsjednika Skupštine Antuna Žagara, danas je u velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana 27. sjednica Županijske skupštine na kojoj su vijećnici raspravljali o 21. točki dnevnog reda.

Na početku sjednice Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna VSŽ podnijela je Sandra Adžaga, pročelnica UO za financije, a uslijedilo je izvješće o poslovanju Uprave za ceste koje je podnio Željko Galić, ravnatelj ŽUC-a.

Vijećnici su upoznati sa radom u protekloj godini Vatrogasne zajednice VSŽ, Centara za socijalnu skrb, Domova za stare i nemoćne, Javne ustanove Zavod za prostorno uređenje VSŽ, Turističke zajednice VSŽ, te o međunarodnoj suradnji i EU poslovima.

Na sjednici je donesen Program razvoja i unapređenja lovstva u VSŽ u razdoblju od 2016. do 2020. godine, a prihvaćen je i Društveni ugovor o osnivanju trgovačkog društva Slavonska mreža d.o.o. koji je u osnovi provedba Strategije razvoja širokopojasnog pristupa u Republici Hrvatskoj, a čiji su osnivači uz Sveučilište J. J. Strossmayera i pet županija Slavonije i Baranje. 

Na održanoj sjednici izabrano je 11 članova i njihovih zamjenika Savjeta mladih Vukovarsko-srijemske županije.