U velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru, pod predsjedavanjem predsjednika SkupštineAntuna Žagara, održana je 26. sjednica Županijske skupštine, na kojoj su vijećnici raspravljali o 14 točaka dnevnog reda.

Na početku sjednice izvješće o radu za razdoblje od 01. srpnja do 31. prosinca 2015. godine podnio je županBožo Galić.

Vijećnici su upoznati sa izvješćima o radu PU Vukovarsko-srijemske i Plinare Istočne Slavonije d.o.o. Vinkovci za 2015. godinu kao i izvješćem o stanju školstva za školsku godinu 2015./2016. u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Interes vijećnika izazvale su informacije o izvršenim ulaganjima u infrastrukturu i o stanju šumarstva, lovstva i ribolovnih područja u Vukovarsko-srijemskoj županiji za 2015. godinu, koje su podnijeli Zdenko Podolar, pročelnik UO za gospodarstvo i Andrija Matić, pročelnik UO za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj.

Osim toga, vijećnici su usvojili odluke o kriterijima i mjerilima za decentralizirano financiranje domova za starije i nemoćne osobe te o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija za zdravstvene ustanove u 2016. godini.

Na sjednici su imenovani članovi upravnih vijeća Opće županijske bolnice Vukovar i bolnice hrvatskih veterana, Opće županijske bolnice Vinkovci, Odbora za branitelje i braniteljske udruge, kao i član upravnog vijeća Doma za starije i nemoćne osobe Vukovar.