U velikoj županijskoj vijećnici u Vinkovcima održana je 15. sjednica Koordinacije župana, gradonačelnika i načelnika Vukovarsko-srijemske županije kojoj je predsjedao župan Božo Galić, a raspravljalo se o sljedećim temama:

Ravnatelj Razvojne agencije VSŽ Ilija Cota, izvijestio je nazočne gradonačelnike i načelnike o Realizaciji i pripremama projekta za Slavoniju, Baranju i Srijem. Projekt Slavonija, Baranja i Srijem pokrenut je kako bi se osiguralo 2,5 milijardi eura (18,75 milijardi kuna) iz EU fondova isključivo za projekte na području pet slavonsko-baranjsko-srijemskih županija, a ukupan iznos ugovorenih bespovratnih sredstava za našu županiju je 2.877.171.212,00 kn, čime je obuhvaćeno i ugovoreno 5.142 projekta. Uz prethodno navedene projekte koje je Vukovarsko-srijemska županija ugovorila u sklopu proširenog  Razvojnog sporazuma SBS ugovorena su i dva zajednička projekta koji su također od velike važnosti za Vukovarsko-srijemsku županiju: Rekonstrukcija pruge Okučani-Vinkovci (obuhvaća dio Sisačko-moslavačke županije) u vrijednosti od 3.500.000.000,00 kuna te  Centar za gospodarenje otpadom Osječko-baranjske županije i Vukovarsko-srijemske županije u vrijednosti od 500.000.000,00 kuna. Nazočne je upoznao također s aktivnostima vezanim za dostavu prijedloga projekata i programa za Mehanizam za oporavak i otpornost Europske unije prema kojem RH u 2021 .2022 dobiva 70%  od ukupnih 5,95 milijardi eura bespovratnih sredstava. Ministarstvu je dostavljena tablice projekata za identifikaciju top 30 projekata od strateške važnosti za VSŽ , a sukladno njihovim uputama identificirano  je uz suglasnost župana 30 (grupiranih) projekata od strateške važnosti za područje VSŽ ukupne vrijednosti 1.859.405.533,67 kune.

Pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu Andrija Matić govorio je o državnim potporama tj. de minimis potpore ili potpore male vrijednosti, koje su u nadležnosti Ministarstva i odnose se na primarnu poljoprivrednu proizvodnju. Potpore iznose 20.000 EUR po korisniku u trogodišnjem razdoblju i razdoblje primjene je do 31.12.2027.g . Područje primjene su primarna poljoprivredna proizvodnja” proizvodnja proizvoda iz tla ili stočarstva bez obavljanja dodatnih radnji kojima bi se promijenila priroda tih proizvoda , djelatnosti na poljoprivrednim dobrima koje su neophodne za pripremu životinjskih ili biljnih proizvoda za prvu prodaju te prodaja krajnjim potrošačima koju obavlja primarni proizvođač ako se ne odvija u zasebnim za to predviđenim prostorijama

Pročelnik Službe za poslove unutarnje revizije Igor Banovac, informirao je o Pripremama  za što lakše povlačenje prijavljenih troškova za korištenje bespovratnih sredstava iz Fonda Solidarnosti Europske unije za omogućavanje lakše borbe protiv posljedica pandemije COVID-19. Zamolio jesve JLS da krenu sa pripremnim radnjama za povlačenje sredstava iz Fonda, te će sve aktivnosti koordinirati Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije.