U prostorijama Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o održan je Tematski radni sastanak „Turizam“ u svrhu izrade Razvojne strategije VSŽ do 2020. godine u kojoj Vukovarsko-srijemska županija aktivno sudjeluje  u suradnji sa Agencijom za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. Ispred VSŽ prisustvovao je zamjenik župana Željko Cirba koji je svojim prijedlozima i komentarima doprinijeo  stvarnom sagledavanju trenutnog stanja u turizmu i kulturi Vukovarsko-srijemske županije, a sve u svrhu što kvalitetnije izrade Razvojne strategije VSŽ.

Radni sastanak predvodila je viša voditeljica projekta  Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. Marija Dević.  Osim predstavnika Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. na sastanku su sudjelovali i predstavnici Turističkih zajednica sa područja Vukovarsko-srijemske županije: TZ Vukovarsko-srijemske županije, TZ Grada Vinkovaca, TZ Općine Nijemci kao i predstvanici UO za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije i UO za kulturu i turizam Grada Vukovara.

Ispred UO za međunarodnu suradnju i EU poslove sastanku je prisustvovala zamjenica pročelniceZrinka Čobanković.