Danas je održan sastanak Radne skupine za izradu Razvojne strategije Vukovarsko-srijemske županije do 2020. godine.

Na sastanku su pozdravne riječi uputili Ilija Cota, direktor Agencije za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. i Ivan Ambroš, voditelj Odjela za  regionalni razvoj i strateško planiranje u Agenciji za razvoj Vukovarsko-srijemske županije Hrast d.o.o. Sastanku su nazočili svi pročelnici upravnih odjela Vukovarsko-srijemske županije, voditelji odjela u AR VSŽ Hrast d.o.o. te predstavnici ostalih ključnih razvojnih dionika Vukovarsko-srijemske županije.

Na sastanku je konstruktivnim komentarima i prijedlozima članova radne skupine definiran prijedlog strateškog okvira  Razvojne strategije VSŽ, odnosno definirani su vizija, strateški ciljevi, prioriteti i mjere.