Povodom obilježavanja Nacionalnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – u spomen na tri ubijene žene 22. rujna 1999. godine na Općinskom sudu u Zagrebu,  u Europskom domu Vukovar, održan je međusektorski radni sastanak „Podrška žrtvama nasilja“.

Međusektorski radni sastanak organizirale su Udruga BABE i Sigurna kuća Vukovarsko – srijemske županije a na njemu se govorilo o izazovima s kojima se udruga susreće u direktnom radu sa žrtvama obiteljskog nasilja te načinima na koje bi se mogla poboljšati međusektorska suradnja.  Cilj međusektorskog sastanka je bio direktna, individualna multisektorska podrška ženama i djeci, žrtvama nasilja u svrhu postizanja njihove samostalnosti i potpune integracije u društvo, kao i razmjena iskustava djelatnika državnih, javnih institucija te civilnih organizacija te poboljšanje postojećih mehanizama suzbijanja i prevencije obiteljskog nasilja.

Uvodno izlaganje održala je Ivana Sučić, voditeljica Programa pružanja egzistencijalne zaštite i psihosocijalne pomoći ženama žrtvama nasilja i njihovoj djeci u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Istaknula je kako je izuzetno važno govoriti o ovom društvenom problemu, koji se javlja među svim ljudima, bez obzira  na obrazovanje, društveni položaj ili imovinsko stanje. Navela je i kako žrtve nasilja rijetko iznose ovaj problem iz kruga obitelji na društvene ustanove.

U konstruktivnom dijalogu koji je uslijedio uz predstavnike Policije, Centara za socijalnu skrb, Ureda državne uprave VSŽ, HZZ-a, Županijskog državnog odvjetništva, Prekršajnog suda, Udruge žena Vukovar, Udruge za podršku žrtvama i svjedocima aktivno su sudjelovale i članice Povjerenstva za ravnopravnost spolova VSŽ.