Vukovarsko-srijemski župan Božo Galić, posjetio je danas Općinu Jarmina i tom prigodom održao je radni sastanak s predsjednikom Općinskog vijeća Općine Jarmina Dragutinom Culijem.

Među ostalim razgovarali o projektima koji su u realizaciji: završna faza izgradnje Dječjeg vrtića u vrijednosti 7,5 milijuna kuna, unutarnje uređenje Doma kulture – kino dvorane u vrijednosti 350.000 kuna, Doma hrvatskih branitelja u vrijednosti 350.000 kuna, te završna faza postavljanja Pametne ploče u naselju. Naglašeno je kako je u potpunosti je završena I. faza projekta “Zaželi -program zapošljavanja žena” a u planu je II.faza navedenog projekta.

Isto tako se planiraju brojni projekti kao što je nogostup u ulici Ivana Zajca – izrada projektne dokumentacije i rješavanje imovinsko-pravnih odnosa, te III.faza završetka ulice Ivana Zajca od čega 900 metara je izgrađeno a ostalo je još 400 metara završiti, zatim sanacija ulice J.J.Strossmayera sa cijelom infrastrukturom, dogradnja rasvjete u naselju, širokopojasni Internet, reciklažno dvorište i drugi projekti.

Župan Galić je pohvalio njihov rad te naveo kako će Vukovarsko-srijemska županija nastaviti pomagati u realizaciji projekata Općine Jarmina koja je na vrijeme krenula sa pripremom projekta tehničke dokumentacije i bila je spremna za sve EU fondove koji su na raspolaganju svim našim jedinicama lokalne uprave i samouprave.

Uz župana Galića, sastanku je sudjelovao i direktor Centra kompetencija d.o.o. dr.sc. Ivan Ambroš.

Govoreći o projektima direktor Ambroš je istaknuo: -„Mogu reći kako smo izuzetno zadovoljni sa navedenim aktivnostima te istaknuti kako je upravo Općina Jarmina dobar primjer pravovremene pripreme projekata tako da je sada veliki broj projekata u provedbi koji je financiran s sredstvima Ministarstva regionalnog razvoja i fondova Europske unije, sredstvima iz Programa ruralnog razvoja i kroz druge EU fondove“, te istaknuo kako se dobra suradnja očekuje i ubuduće, pogotovo jer su velike  mogućnosti kroz projekt Slavonija, Baranja i Srijem, koja će u vrlo skoroj budućnosti postati operativni program kroz kojega će se moći osigurati još izdašnija sredstva upravo jedinicama lokalne i područne samouprave.

-„Strateški projekti koje nastojimo promovirati sa razine Vukovarsko-srijemske županije, u prehrambeno-prerađivačkom i drvno-prerađivačkom sektoru idu u smjeru dodavanja vrijednosti našim postojećim prirodnim potencijalima koji postoje na razini naših jedinica lokalne i područne samouprave. Da bismo te vrijedne prirodne potencijale, od naše zemlje preko naših šuma, doveli u potpunosti u punu funkciju i došli do finalnih proizvoda visoke dodane vrijednosti potrebni su nam upravo EU fondovi i sredstva kojima ćemo financirati kontinuirane aktivnosti, znanje i tehnologiju bitnu za oplemenjivanje tih prirodnih potencijala.“ – rekao je Ambroš.

Predsjednik Vijeća Culi izrazio je zadovoljstvo s priljevom sredstava s kojima se mogu planirani i realizirati projekti, te je naveo: -„ Projekti nisu stali ni u vrijeme koronakrize već su nastavljeni smanjenim intenzitetom. Neki su pri kraju a neki su započeli. Najznačajniji projekt je izgradnja vrtića kapaciteta za 50 djece vrtićke dobi, zatim je tu i sanacija Strossmayerove ulice te završetak ulice Ivana Zajca. Potpisan je Ugovor o pripremi i realizaciji projekta aglomeracije „Vinkovci III“ kojom je obuhvaćena i Općina Jarmina. Riječ je o projektu izgradnje kanalizacije za Općinu Jarmina. Razgovarali smo i o drugim projektima te zahvaljujemo županu Galiću i Vukovarsko-srijemskoj županiji na namjenskim financijskim sredstvima u iznosu od 350.000 kuna koja puno znače za proračun Općine Jarmina u ova teška vremena i koja se mogu iskoristiti za infrastrukturne projekte.“