Danas je u prostoru male županijske vijećnice Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, održan sastanak organizacijskog odbora Vukovarskog lutkarskog proljeća. Na sastanku je podneseno Izvješće s 21. Lutkarskog proljeće, te prijedlog programa za 22.  Lutkarsko proljeće.

22. Lutkarsko proljeće održat će se od 3. do 8. travnja 2017. godine u  gradovima i općinama Vukovarsko-srijemske županije na kojem će biti održan veliki broj lutkarskih i drugih kazališnih predstava.

Na održanom sastanku prisustvovao je Viktor Lukačević v.d. pročelnik Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije.