Danas je u prostorijama Upravnog odijela za međunarodnu suradnju i EU poslove Vukovarsko-srijemske županije održan 1. sastanak Radne grupe u sklopu provedbe projekta „EMBER- Ever- Moving Border Emergency Response“.

Sastanak je okupio članove Radne grupe koju čine predstavnici Vukovarsko- srijemske županije, Državne uprave za zaštitu i spašavanje i Stožera za zaštitu i spašavanje.

Na sastanku je prisutnima predstavljen projekt te ih se upoznalo s radom Radne grupe i aktivnostima koje je potrebno provesti kako bi se Analiza zaštite i sustava spašavanja i operativnih snaga tijekom poplava u lipnju 2013. i svibnju 2014. izradila u predviđenom vremenskom razdoblju.

Na sastanku su ispred Upravnog odijela za međunarodnu suradnju i EU poslove prisustvovali Danijela Barišić, voditeljica projekta „EMBER“, Zrinka Čobanković, zamjenica pročelnice te Magdalena Markasović, stručna suradnica.