Međunarodna komisija za zaštitu rijeke Dunav (eng. International Commission for the Protection of the Danube River – ICPDR), inicirala je obilježavanje Dana Dunava na desetu obljetnicu potpisivanja Konvencije o suradnji na zaštiti i održivom upravljanju rijekom Dunav na Ministarskom sastanku održanom 29. lipnja 2004. godine u Beču, a Republika Hrvatska je jedna od prvih država koja je izrazila podršku ideji zaštite rijeke Dunav.  Od tada se 29. lipnja u dunavskom slivu obilježava kao Dana Dunava i to u 14 zemalja regije Dunavskog bazena: u Hrvatskoj, Austriji, Bugarskoj, Češkoj, Njemačkoj, Mađarskoj, Moldaviji, Rumunjskoj, Slovačkoj, Ukrajini, Sloveniji, Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori, kako bi se ukazalo na značaj Dunava ali i drugih rijeka te promovirala važnost njihove zaštite i održivog korištenja kroz prigodne stručne, edukativne, kulturne i zabavne sadržaje.

Današnjem obilježavanju Dana Dunava u Osijeku, nazočili su: zamjenik ministra poljoprivrede Tugomir Majdak, pomoćnica ministra poljoprivrede Elizabeta Kos, župan Vukovarsko-srijemske županije Božo Galić, predstavnici Osječko-baranjske županije i Grada Osijeka te brojni drugi gosti i uzvanici.

Generalni direktor Zoran Đuroković tom prigodom prezentirao je projekt “Upravljanje vodama i zaštita prirode putem integralnih Projekata”, te istaknuo kako je suradnja svih uključenih partnera kao što su Zeleni Osijek i WWF od iznimne važnosti kako bi isti bili realizirani u cilju očuvanja i zaštite prirode putem suradnje sa vodnim gospodarstvom. Prezentirao je između ostalog i Projekt Drava Life u vrijednosti od 4,6 milijuna eura te ostale projekte koji su vezani za prekograničnu i međudržavni suradnju.

Zamjenik ministra zaštite okoliša i prirode Mario Šiljeg  naveo je kako je veliki dio Podunavlja uvršten u ekološku mrežu Natura 2000. Posljednjih nekoliko godina provodi se čitavi niz aktivnosti u cilju unaprjeđenja upravljanja ovim područjem. To je rezultiralo proglašenjem Regionalnog parka Mura-Drava te Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunav između Hrvatske i Mađarske. Dio Prekograničnog rezervata biosfere Mura-Drava-Dunava je i Park prirode Kopački rit. Istaknuo je najavu kako će jedan od većih projekata povezanih sa očuvanjem prirode, koji će se realizirati europskim sredstvima kroz Operativni program Konkurentnost i kohezija, biti projekt razminiranja i obnove šumskih i vodenih područja unutar Regionalnog parka Mura-Drava te dijelova Parka prirode Kopački rit. Razminiranjem minski sumnjivih površina to područje će konačno biti sigurno za ljude, omogućit će se njegovo korištenje i kvalitetnija zaštita. Riječ je o projektu vrijednom oko 300 milijuna kuna, a Ministarstvo će kao posredničko tijelo raspisati javni poziv te se očekuje da se projekt pokrene do kraja ove godine.

Misija međunarodne komisije za zaštitu rijeke Dunav je promicati i koordinirati održivo i pravedno upravljanja vodama, što uključuje očuvanje, poboljšanje i racionalnu uporabu voda na dobrobit svih zemalja sliva rijeke Dunav i njihovih naroda.