Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije uspio je osigurati novac za nastavak provedbe nakon poplave započetih aktivnosti na poljoprivrednom zemljištu, te je u suradnji sa općinama Drenovci i Vrbanja, tvrtkama Sladorana d.o.o. i ABC Consulting j.d.o.o. danas u Poljoprivrednom poduzetničkom inkubatoru Drenovci sa početkom u 10 sati odradio obaveznu edukativnu radionicu za ostvarivanje prava iz „Programa revitalizacije poljoprivredne proizvodnje na poplavljenom području“

Cilj radionice bio je upoznati i educirati korisnike s kontrolom plodnosti tla, mjerama popravka tla i pravilnim načinom rukovanja stajskim i mineralnim gnojem (menagment gnojivima) u svrhu revitalizacije poljoprivrednog zemljišta. Kako se potpore za mjere iz Programa (potpore uključuju kemijsku analizu tla i mjere popravka tla: kalcizaciju i sideraciju) dodjeljuju na temelju sudioništva na edukativnoj radionici i provedenoj kontroli plodnosti tla kojom su na temelju kemijskih analiza tla utvrđene stvarne potrebe za pojedinom mjerom popravka tla odaziv korisnika bio je 100%-tan.

Program radionice bi je sljedeći:

Uvodna riječ o Programu revitalizacije poljoprivredne proizvodnje na poplavljenom području Vukovarsko srijemske županije pripala je pročelniku Andriji Matiću, a potom je Goran Tkalčec upoznao korisnika sa provedenim aktivnostima u razdoblju 2014. – 2016. i planiranim aktivnostima u narednoj godini te pritom odgovarao na osobne upite korisnika oko ostvarivanja prava iz programa.

Skup je nastavljen temom dr.sc. Vladimira Vukadinovića naslovljenim Filozofija gnojidbe, a što je ustvari bila edukacija korisnika o pravilnoj ishrani bilja i racionalizaciji gnojidbe. Potom su slijedila još tri izlaganja: mr.sc. Zdenko Besek govorio je o mjeri popravka tla kalcizacijom odnosno o koristima od primjene karbokalka i način na koji će se mjera provoditi u 2016. godini; Marko Kovač govorio je o mjeri popravka tla sideracijom odnosno o koristima od zelene gnojidbe, kruženje organske tvari i načinu na koji će se mjera provoditi u 2016. godini i na koncu je mr. sc. Ana Cvitković – Komesarović govorila o Poljoprivrednom poduzetničkom inkubatoru Drenovci i mogućnostima koje će pružati korisnicima.