Danas je u St. Jankovcima na prostoru lovačkog doma Lovačkog društva „Jastreb“ u organizaciji Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije i Poljoproivrednog fakulteta Osijek u nastavku projekta  „Obnova populacije trčke skvržulje u Vukovarsko-srijemskoj županiji“ održana primopredaja jata mladih trčki skvržulja za 12 lovačkih udruga s područja Vukovarsko-srijemske županije.

Organizator podjele je prof.dr.sc. Ivica Bošković sa PFOS-a koji je dao stručne upute lovačkim društvima i održao kraće predavanje upoznavši nazočne koji su ciljevi ovog projekta kojega provodi Vukovarsko-srijemska županija i Poljoprivredni fakultet Osijek.

Podjeli trčki, ispred Vukovarsko-srijemske županije, nazočio je Krunoslav Buhač viši stručni suradnik za šumarstvo i lovstvo.