Crna žuna je najveći djetlić koji prebiva na prostoru Vukovarsko-srijemske županije. Duplja koju izdubi u stablu za potrebe gniježđenja koje traje od travnja do srpnja, može biti i do šezdeset centimetara dubine i jedanaest centimetara promjera. Strogo je zaštićena vrsta prema Zakonu o zaštiti prirode a po Pravilniku o visini naknade štete prouzročene nedopuštenom radnjom za usmrćivanje crne žune predviđena je novčana kazna u iznosu od 2.400,00 kuna. Obzirom na povećane pritiske na populaciju ove vrste sječom starih šumskih sastojina, djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije počeli su s provođenjem monitoringa, koji ima za cilj utvrditi promjene u veličini populacije. Prikupljanje terenskih podataka vrši se na transektima duljine petnaest kilometara emitiranjem glasanja crne žune, čime se ove izrazito teritorijalne ptice privlače.  Prikupljeni podaci se koriste za statističke analize i dostavljaju Hrvatskoj agenciji za okoliš i prirodu koja nakon šestogodišnjeg razdoblja monitoringa pravi izvješće prema Europskoj komisiji.