Iako najmanja ptica iz porodice lastavica, bregunica je vrlo korisna za ljude jer se hrani komarcima. Prema provedenim istraživanjima, jedna obitelj bregunica zahvaljujući svojim izvanrednim letačkim sposobnostima ulovi i pojede do 10000 komaraca dnevno čime znatno utječe na smanjenje njihove populacije. Budući da je vrlo društvena i gnijezdi se u kolonijama koje mogu brojiti nekoliko stotina obitelji, komarci u njihovoj blizini ne predstavljaju smetnju za ljude i stoku jer bregunice  vrlo uspješno reguliraju njihovu brojnost. Nikakvo tretiranje insekticidom od strane ljudi nije tako učinkovito u suzbijanju komaraca kao pripadnici ove strogo zaštićene vrste. U Vukovarsko-srijemskoj županiji postoji samo jedna  kolonija bregunica koja se nalazi na obali Dunava i broji nekoliko stotina parova. Djelatnici Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije terenskim obilaskom lokaliteta kolonije potvrdili su aktivno gniježđenje a podaci su proslijeđeni u Hrvatsku agenciju za okoliš i prirodu.