Udruga B.a.B.e. Budi aktivna. Budi emancipiran. u sklopu europskog projekta „VIVIEN“, koji u svom primarnom fokusu ima prevenciju i suzbijanje nasilja nad ženama kroz rad i edukaciju stručnjaka iz sustava,  organizirala je održavanje Nacionalnog treninga čiji cilj je unaprijediti postojeća znanja i vještine službenika iz sustava koji rade sa ženama žrtvama nasilja. Također, ovakvim modelom edukacija teži se povezivanju svih sudionika i sudionica sustava kako bi se postigla kvalitetnija i efikasnija suradnja prilikom suzbijanja nasilja prema ženama.

Cilj ovog projekta kao i projektne aktivnosti, u skladu su s implementacijom Konvencije Vijeća Europe o sprečavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji te Nacionalnom strategijom za zaštitu od nasilja u obitelji.  

Uz predavače u Nacionalnom treningu su sudjelovali stručnjaci iz sustava policije, pravosuđa, obrazovanja, ustanova socijalne skrbi, a ispred Vukovarsko-srijemske županije sve nazočne pozdravio je pročelnik Upravnog odjela za socijalnu skrb dr.sc. Darko Dimić.

Koordinatorica Udruge B.a.B.e. pohvalila je izuzetno dobru i uspješnu suradnju sa Vukovarsko-srijemskom županijom te istaknula kako je to najbolji primjer konkretne i značajne pomoći ženama žrtvama obiteljskog nasilja, kao i primjer kako se velike stvari mogu dogoditi kada ljudi koji odlučuju imaju sluha i senzibiliteta za one kojima je pomoć potrebna.