„Ovdje smo kako bi razmijenili iskustva, razvili znanja o metodama razmjene informacija, procijenili efikasnost pristupa socijalnih usluga i definirali dodatnu suradnju Ministarstva socijalne politike i mladih s pročelnicima iz županija. Cilj današnjih izlaganja je edukacija, poticanje suradnje i komunikacije s ključnim dionicimaŽelimo Vam pružiti formalnu i operativnu podršku za efikasnije djelovanje“ rekla je pomoćnica ministrice za socijalnu politiku, strategiju i mlade Ministarstva socijalne politike i mladih, Diana TopčićRosenberg na sastanku Ministarstva socijalne politike i mladih, Ministarstva gospodarstva i pročelnika za socijalnu skrb održanom u ponedjeljak u Hrvatskoj zajednici županija. 

O procesu deinstitucionalizacije govorila je načelnica Sektora za socijalnu politiku i politike za djecu, Dubravka Marušić napominjući kako će se time djeci bez odgovarajuće roditeljske skrbi i djeci ili mladima s problemima u ponašanju, djeci s teškoćama u razvoju ili osobama s invaliditetom omogućiti život u obitelji i zajednici.

Načelnica Sektora za politike za osobe s invaliditetom i odrasle osobe Zvjezdana Bogdanović se usredotočila na povezanost unapređivanja infrastrukture domova i procesa deinstitucionalizacije.  Cilj ulaganja u infrastrukturu domova je intenziviranje procesa deinstitucionalizacije i pružanju socijalnih usluga u zajednici kako bi sesmanjio broj trenutnih, ali i novih korisnika. U tu svrhu je osigurano  u okviru Europskog fonda za regionalni razvoj i Europskog socijalnog fonda ukupan iznos od preko 150 miliona eura za programsko razdoblje 2014-2020, a prvi natječaji se očekuju u srpnju 2016. 

„Uz malo dobre volje i suradnju svih dionika ostvariti će se cilj socijalne uključenosti i smanjenje nejednakosti kroz poboljšani pristup socijalnim uslugama te prelazak s institucionalne skrbi na skrb u zajednici putem poboljšane socijalne infrastrukture za sve uključene korisnike“, istaknula je Bogdanović. Održala je i prezentaciju pod nazivom „Prihvat državljana trećih zemalja ili osoba bez državljanstva“, a tema je vrlo bitna obzirom da Hrvatska sudjeluje u Europskom programu premještaja i preseljenja državljana trećih zemalja koji ispunjavaju uvjete za odobrenje međunarodne zaštite.

Integracija je dugotrajan i dvosmjeran proces i važno je spomenuti ulogu lokalnih i regionalnih vlasti naročito u pogledu senzibilizacije javnosti. Voditeljica Službe za fondove EU Ministarstva socijalne politike i mladih, Mirjana Radovan detaljnije je objasnila projekt OP FEAD – Operativni Plan pod nazivom „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva“ te je upoznala nazočne s budućim natječajima i projektima u kojima bi županije mogle sudjelovati.

Jasminka Barić, viša stručna suradnica u Upravi za trgovinu Ministarstva gospodarstva, pojasnila je odluku i važnost uvođenja e-procedura u postupke utvrđivanja uvjeta za početak pružanja socijalnih usluga i u postupke ispitivanja ispunjavanja prostornih uvjeta za obavljanje djelatnosti dadilje.

„Prioriteti Strategije razvoja sustava socijalne skrbi su povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga, provedba deinstitucionalizacije i transformacije domova, osnaživanje lokalne zajednice u procesima planiranja usluga na lokalnoj razinipoticanje suradnje na nacionalnoj, županijskoj i lokalnoj razini u pružanju usluga“ rekla je u svojoj prezentaciji „Socijalno planiranje“ viša stručna savjetnica MSPM  Milena Koren.

Sudionici na sastanku su uputili mnoga bitna pitanja za poslovanje Upravnih odjela za zdravstvo i socijalnu skrb u svojim županijama, te su zaključili da zbog različitih kapaciteta i troškova u županijama nije moguće jednoznačno planirati i prikazati  financijske troškove, ali je moguće ulagati u što kvalitetniju uslugu.