Ministar graditeljstva i prostornog uređenja Lovro Kuščević dodijelio je danas u Palači Srijem u Vukovaru 17 odluka kojima Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja sufinancira projekte unapređenja komunalne infrastrukture u općinama i gradovima Vukovarsko-srijemske županije.

Svečanosti je nazočio, uvodno se obratio i zahvalio ministru na sufinanciranju projekta u našoj županiji, u ime Vukovarsko-srijemske županije predsjednik Županijske skupštine Antun Žagar.

Ukupna vrijednost projekata iznosi preko 6,8 milijuna kuna od kojih Ministarstvo sufinancira 2,6 milijuna kuna, što je znatno povećanje u odnosu na 2015. kada je Ministarstvo u ove svrhe izdvojilo 128 tisuća kuna za 4 projekta.

Odluke se dodjeljuju sljedećim općinama i gradovima: Andrijaševci, Cerna, Drenovci, Gunja, Ivankovo, Jarmina, Lovas, Markušić, Nijemci, Nuštar, Otok, Privlaka, Stari Jankovci, Štitar, Vođinci, Vrbanja i Vukovar.  

OPĆINA ANDRIJAŠEVCI

Izgradnja parkirališta, pješačkog hodnika i par autobusnih stajališta u naselju Rokovci

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 250.000,00kn.

OPĆINA CERNA

Saniranje oštećenih dijelova nogostupa u ulici biskupa Josipa Jurja Strossmayera

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 200.000,00 kn.

OPĆINA DRENOVCI

Izgradnja nerazvrstane lokalne ceste i sanacija centralne pješačke staze na groblju u naselju Drenovci

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 170.000 kn. 

OPĆINA GUNJA

Uređenje javnih površina u centralnom dijelu naselja Općine Gunja

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 200.000kn 

OPĆINA IVANKOVO

Izgradnja nadstrešnice mrtvačnici na groblju naselja Ivankovo

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 130.000kn

OPĆINA JARMINA

Sanacija višenamjenskog objekta za potrebe Općine Jarmina

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 70.000kn

OPĆINA LOVAS

Kupnja opreme za poboljšanje komunalnog standarda i održavanje javnih površina

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 150.000kn 

OPĆINA MARKUŠICA

Izrada projektne dokumentacije za reciklažno dvorište.

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 30.000kn 

OPĆINA NIJEMCI

Nabave opreme za održavanje zelenih površina.

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 100.000kn 

OPĆINA NUŠTAR

Uređenju pješačkih staza na području Općine Nuštar te postavljanje pametne klupe i uvođenje mrežne platforme City Hub.

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 150.000kn 

GRAD OTOK

Investicijsko održavanje  nerazvrstane cesteTina Ujevića u Otoku

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 89.000kn.

OPĆINA PRIVLAKA

Nabava opreme za uređenja i održavanja javnih zelenih površina, nerazvrstanih cesta i kanalske mreže.

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 145.000kn 

OPĆINA STARI JANKOVCI

Izgradnja prometnice u centru naselja Srijemske Laze koja povezujecrkvu Rođenja Presvete Bogorodice i mjesno groblje.

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 180.000kn 

OPĆINA ŠTITAR

Pojačano održavanje nerazvrstanih cesta, parkirališta i nogostupa

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 170.000kn 

OPĆINA VOĐINCI

Izrada projektne dokumentacije za 3 nerazvrstane ceste i nasipavanje poljskih puteva

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 150.000kn 

OPĆINA VRBANJA

Izgradnja i obnova pješačkih staza na mjesnim grobljima u naselju Vrbanja i Soljani

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 150.000kn

GRAD VUKOVAR

Rekonstrukcija javne rasvjete u ulicama Josipa Runjanina i Dragutina Renarića

Ministarstvo sufinancira u iznosu od 338.000kn, što je najveći dodijeljeni iznos ove godine.

Ministarstvo je ujedno dodijelilo sredstva za izradu prostornih planova gradova Vinkovci i Županja. Ministarstvo sufinancira izradu prostornih planova za 2 grada s područja vukovarsko-srijemske županije u visini od 40 % ukupnog troška izrade.

Javni poziv za dodjelom kapitalnih pomoći za poticanje razvoja komunalnog gospodarstva i komunalnog standarda gradovima i općinama Ministarstvo je objavilo 02. svibnja 2016. Zahtjeve za odobravanje financijske potpore preispitivalo je Povjerenstvo za provedbu postupka odobravanja proračunskih sredstava, odnosno određivanja rasporeda i korištenja sredstava kapitalnih pomoći općinama i gradovima za 2016. To je Povjerenstvo ocijenilo koji su projekti od naročitog značaja za jedinicu lokalne samouprave i predložilo ministru donošenje Odluke o odobrenju prijenosa sredstava općini odnosno gradu.

Svi zaprimljeni zahtjevi kvalitetni su i vrijedni za lokalnu zajednicu i Državu u cjelini. Ove su godine sredstva u svrhu povećanja komunalnog standarda značajno povećana u odnosu na 2015. a Ministarstvo vjeruje da će se pozitivni makroekonomski pokazatelji pokrenuti za vrijeme ove Vlade još jačim intenzitetnom nastaviti, što će dovesti do povećanja raspoloživih sredstava i omogućiti Ministarstvu da iduće godine financijski sudjeluje u još većem broju projekata.