Dvolisni procjepak je važna medonosna biljka u periodu kada pčele još uvijek nemaju veliki izbor biljaka u cvatu. Narodno ime mu je divlji zumbul i na samom početku vegetacijske sezone cvjeta u kolonijama poput tepiha od tamnoplavih cvjetova, te je lako je uočljiv i vrlo privlačan za pčele koje ga posjećuju u velikom broju.  Jedna je od prvih proljetnica u listopadnim hrastovim šumama Vukovarsko-srijemske županije, gdje ga je prilikom terenskog rada zabilježio Mario Raguž, djelatnik Javne ustanove za upravljanje zaštićenim prirodnim vrijednostima Vukovarsko-srijemske županije. Dvolisni procjepak kao i većina proljetnih biljaka je trajnica, koja se razvija iz  lukovice veličine jednog do dva centimetra.