Upravni odjel za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije kao veliku priliku i potencijal naše Županije vidi u lovnom turizmu, pogotovo u sinergiji s ruralnim turizmom što i je u Strategiji razvoja Vukovarsko-srijemske županije za 2014-2020 god. Upravo iz tog razloga se želi najveći dio sredstava kojima Vukovarsko-srijemske županije pomaže lovoovlaštenicima dati na uređenja, adaptacije ili izdgradnje lovačkih domova te za legalizaciju istih.

Kao odličan primjer predstavljamo lovački dom u Starim Jankovcima i Lovačku udrugu „Jastreb“ Stari Jankovci kojeg su mukotrpno, sa puno rada i odricanja, sa starim i novim predsjednikom i vrijednim članovima, doveli u sadašnje stanje.

Od eksterijera same zgrade i okružja, unutarnjeg uređenja, sjenice, uzgajališta, streljane, sve je odlično ukomponirano sa prekrasnom užom okolicom.

Međutim, slika govore tisuću riječi.

Dobra kob, lovci!