Edukacija o urbanom, kreativnom, kulturnom i foto turizmu, koje UNPAH- a provodi  uz potporu Ministarstva turizma,  održana je   u Hotelu „Lav“ u Vukovaru u suradnji s Turističkom zajednicom Vukovarsko- srijemske županije.

U okviru edukacije sudionici su se bavili pitanjima novih korisnika, a time i novih razvojnih mogućnosti foto turizma, kulturnog i kreativnog turizma za potrebe destinacija i specijalističkih destinacijskih proizvoda, odnosno DMK.

Naglasak je bio na jedinstvenosti i diferencijaciji destinacijskog potencijala i novih proizvoda kojima se ističe vidljivost  područja.  Potencijal razvoja istaknut je posebnim osvrtom na EDEN – Europske destinacije izvrsnosti. Također i sa naglaskom na specifične ciljane grupe turističkih korisnika: korisnika iz svih niša kulturnog turizma s posebnim naglaskom na mlade i seniore i turista posebice usmjerenih na kreativni turizam i fotografiju.

Prezentaciju TZ VSŽ na temu „Primjeri dobre prakse za programe DMK 2016/17“ u ime direktorice TZ VSŽ, održala je direktorica TZ grada Vukovara, Jasna Babić.

Sudionici konferencije su nakon radnog dijela posjetili turističke sadržaje Vukovara i Iloka.