Vukovar – U hotelu “Lav” u Vukovaru su danas, u sklopu obilježavanje Europskog tjedna, održane konferencija “Migracije – prilika za Hrvatsku?” i radionica “Međusektorska suradnja jedinica lokalne i regionalne samouprave s predstavnicima romske nacionalne manjine”. Konferenciju je organizirao Europski dom Vukovar u suradnji sa zakladom Friedrich Ebert iz Zagreba.

Na početku konferencije goste su pozdravili dr. Max Brändle, direktor zagrebackog ureda Zaklade Friedrich Ebert i dr. Lana Mayer, predsjednica Europskog doma Vukovar. Uslijedila su dva panela: Migracije kao prilika i  Moguće posljedice iseljavanja i odljeva mozgova na kojima su sudjelovali ugledni stručnjaci. U ime Vukovarsko-srijemske županije na konferenciji je sudjelovala v.d. pročelnice UO za međunarodnu suradnju i EU poslove Kristina Černok.

Radionicu su organizirali Romsko nacionalno vijeće, Centar za mir, pravne savjete i psihosocijalnu pomoć Vukovar i Koordinacija za ljudska prava Vukovarsko-srijemske županije. Ispred županije nazočila je Jadranka Golubić, v.d. tajnice Tajništva te Rozalija Jakumetović, predsjednica Koordinacije vijeća i predstavnika nacionalnih manjina VSŽ.

Na radionici su se razmatrale uloge dionika iz jedinica područne i lokalne samouprave u provedbi Nacionalne strategije za uključivanje Roma i Akcijskog plana za provođenje Nacionalne strategije, te mogućnosti suradnje dionika u procesu planiranja i pripreme nacrta akcijskog plana za provođenje Nacionalne strategije za uključivanje Roma na području jedinice područne odnosno lokalne samouprave;