Danas je u prostorijama općine Vrbanja održan radni sastanak zainteresiranih potencijalnih partnera na projektu iz mjera Ruralnog razvoja 4.3.3. »Ulaganje u šumsku infrastrukturu« na kojem su nazočili načelnik općine Nijemci Ivica Klem, načelnik i zamjenica načelnika općine Vrbanja Ivica Sep i Gracijela Stiba, a ispred Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvoj Vukovarsko-srijemske županije  viši stručni suradnik za šumarstvo, lovstvo i poljoprivredna udruženja Krunoslav Buhač.

Cilj projekta je rekonstrukcija šumske prometne infrastrukture tj. šumske ceste Donje Novo Selo-Vrbanja čija bi korist bila višestruka jer osim gospodarske koristi cesta ime više značaja i radi  se o cesti koja se često naziva cesta spasa koja se koristila u Domovinskom ratu i prilikom obrane od poplave gdje se je pokazala kao alternativni put za sve potrebne evakuacije, kao i mogućnosti iskorištavanja iste za turističke svrhe jer skoro cijela prolazi kroz šumu.

Nakon radnog sastanka nazočni su obišli cijelu trasu ceste još jednom se uvjerivši o kakvom bogatstvu se radi i koje šumske potencijale Vukovarsko-srijemska županija ima.