Danas je u velikoj županijskoj vijećnici u Vukovaru održano javno izlaganje u postupku u okviru provođenja javne rasprave u postupku Strateške procjene utjecaja na okoliš Master plana prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska.

O održavanju javnog izlaganja javnost i zainteresirana javnost je obaviještena putem obavijesti o provođenju javne rasprave koja se nalazi na oglasnoj ploči Vukovarsko-srijemske županije, Služba za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša od 23. listopada 2020. godine o “Master plan prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska” listopad 2020. godine, pripremio konzorcij,  Strateška studiju o utjecaju na okoliš “Master plan prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska” listopad 2020. godine, izrađena od  Ires ekologija za zaštitu prirode i okoliša, Prilaz Baruna Filipovića 21, Zagreb, po voditelju izrade Strateške studije Mario Mesarić. Obavijest o javnoj raspravi objavljena je i na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije.

Javno izlaganje je vodila zamjenica pročelnika Službe za prostorno planiranje, gradnju i zaštitu okoliša Vukovarsko-srijemske županije Nataša Radojčić.

Zbog nastale situacije uzrokovane pandemijom COVID-19 te uz pridržavanje svih mjera i preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u zatvorenom prostoru, zbog ograničavanja broja prisutnih u zatvorenom prostoru u dogovoru sa izrađivačima  Master plana prometa funkcionalne regije Istočne Hrvatske kao i izrađivačima Strateške studije o utjecaju na okoliš “Master plan prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska” javno izlaganje održalo se putem Zoom aplikacije, na taj način se omogućilo javnosti i zainteresiranoj javnosti da putem linka koji smo pravovremeno postavili na internetsku stranicu županije, te na oglasnu ploču Vukovarsko-srijemske županije da se pravovremeno povežu, te prate javno izlaganje. Također, nazočnima u  Velikoj vijećnici je omogućeno da javno izlaganje za predmetni Plan izravno i aktivno prate preko projektora koji je izravno bio povezan sa računarom na kojem se preko zoom aplikacije on-line održavala prezentacija.

Prezentacije su održali Ivica Perica, UM i UM d.o.o.- predstavnik izrađivača Master plan prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska, Gregor Pretnar, (voditelj projekta)PNZ SVETOVANJE PROJEKTIRANJE d.o.o. Željko Stepan, Sveučilište u Zagrebu Građevinski (cestovni i željeznički promet), Silvio Bašić, Sveučilište u Zagrebu Građevinski – (prostorno planiranje),  Livia Maglić, Sveučilište u Rijeci Pomorski Fakultet- (plovni putevi). Dok izlaganje za Stratešku studiju o utjecaju na okoliš Master plan prometa funkcionalne regije Istočna Hrvatska izlagali su Mario Mesarić, IRES EKOLOGIJA d.o.o.- voditelj izrade Strateške studije, kao Martina Rupčić, i Josip Stojak iz tvrtke IRES EKOLOGIJA d.o.o.