I ove je godine Vukovarsko-srijemska županija donijela Odluku o  mjerama poticanja razvoja poduzetništva na području Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu. Sredstva za provedbu ovih mjera osigurana su u proračunu Vukovarsko-srijemske županije za 2020. godinu.

Pravo na potporu imati će poduzetnici, obrti te ostali subjekti kategorizirani sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“ br. 29/02, 63/07, 53/12, 56/13 i 121/16) koji se svrstavaju u mikro, male i srednje subjekte malog gospodarstva sa sjedištem na području Vukovarsko-srijemske županije, kao i klasteri i udruge koje u svom djelokrugu posla potiču i doprinose razvoju gospodarstva na području Županije, izuzev trgovačkih društava i ustanova u kojima Vukovarsko-srijemska županija, druga jedinica lokalne (regionalne) samouprave ili Republika Hrvatska ima vlasnički udio u temeljnom kapitalu.

Javni poziv za dodjelu sredstava poduzetnicima objaviti će se na internetskim stranicama Vukovarsko-srijemske županije u petak 19. lipnja 2020. godine i biti će otvoren do 31.10.2020. godine, odnosno do utroška sredstava.

Sve dodatne informacije možete dobiti u Upravnom odjelu za gospodarstvo i regionalni razvoj na broj telefona 454 601/608 ili putem E-maila: eu@vusz.hr.