Predstavnici 25 organizacija koje su partnerski uključene u projekt LADDER, među kojima je i Hrvatska zajednica županija, te predstavnici 20 organizacija suradnicana projektu sudjelovalisu na sastanku Upravnog odbora projekta koji se 10. i 11. svibnja 2016. održao u Parizu.

Sastanak Upravnog odbora održan je s ciljem razmjene dobrih praksi, dogovora budućih djelovanja svih organizacija uključenih u projekt te razgovora o ciljevima ibudućem razvoju projekta kroz DEAR (Development Education & Awareness Raising) pristup.

DEAR pristupnastoji osvijestiti građane o međuovisnosti globalnih i lokalnih razvojnih problema te potaknuti njihov angažman u svrhu razvoja i smanjenja siromaštva.  Temeljni ciljevi pristupa usmjereni su na poticanje obrazovanja za razvoj na lokalnoj razini, usvajanje novih ideja i stavova te usmjeravanje građane na pokretanje promjena.

„Udanašnje vrijeme globaliziranog i povezanog društva, potrebno je  primjenjivatiDEAR metodologiju kako bi se građani potaknuli na uključenje u svakodnevne procese razvoja. Samo jačanjem suradnje između lokalne samouprave i organizacija civilnoga društva moguće je osnažiti metode DEAR pristupa i samim time rast projekta LADDER“, rekao je voditelj projekta LADDER Nikos Gamouras.

LADDER je trogodišnji projekt koji je aktivan 17 mjeseci.U projektu kao partner sudjeluje i Zajednica županija, u čijoj je organizaciji na nacionalnoj i lokalnoj razini educirano oko 250 predstavnika regionalnih i lokalnih vlasti (županije, gradovi i općine), članova organizacija civilnog društva i županijskih razvojnih agencija. Projekt sufinancira Europska unija, a njime se nastoji pojačati djelovanje lokalnih vlasti u cilju razvoja, obrazovanja i podizanja svijesti u EU i susjednim zemljama.

Krajnji korisnici projekta LADDER su građani, a cilj je jačanje njihove svijesti o globalnim pitanjima, promoviranje njihovog angažiranja u globalnim izazovima i iskorjenjivanju siromaštva.