Općina Nuštar, Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnja agencija za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU 03. srpnja 2020. godine potpisali su ugovor za projekt ”Izrada projektno-tehničke dokumentacije za dvorac Khuen-Bellasy u Nuštru” vrijedan ukupno 1.294.183,00 kn za koji su sredstva osigurana u okviru Poziva za iskaz interesa za dodjelu bespovratnih sredstava iz Prioritetne osi 10 – Tehnička pomoć Operativnog programa “Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.” godine za sufinanciranje pripreme strateških projekata regionalnoga razvoja u Slavoniji, Baranji i Srijemu. Projekt je u partnerstvu s Vukovarsko-srijemskom županijom i u suradnji s Razvojnom agencijom Vukovarsko-srijemske županije započeo s aktivnom provedbom nakon potpisivanja ugovora.

Cilj ovog projekta je u razdoblju provedbe, od 1. travnja 2020. godine do 30. studenoga 2023. godine, izraditi drugi dio projektno-tehničke dokumentacije, a kojim bi se omogućila daljnja revitalizacija dvorskog sklopa Khuen-Belassy.

Obzirom na visinu investicije i nešto dulji period povrata ulaganja u javnu infrastrukturu, za realizaciju projekta potrebno je osigurati dodatni izvor financiranja projekta putem apliciranja projektnog prijedloga na Poziv poput ranije navedenog kroz koji su Općina Nuštar i Vukovarsko-srijemska županija osigurali ukupno 1.294.183,00 kn od čega su 85% ili 1.100.055,55 kn bespovratna sredstva osigurana iz Europskog fonda za regionalni razvoj  (EFRR).

Rezultat ovog projekta bit će izrađena projektno-tehnička dokumentacija za četiri zgrade dvorskog sklopa Khuen-Belassy u Nuštru, koja će biti nadopuna do sada izrađenoj projektnoj dokumentaciji, a kao temelj za izvođenje radova na rekonstrukciji i/ili izgradnji. Kompleks dvorca Khuen-Belassy bit će u službi zainteresiranoj široj javnosti što će imati pozivan utjecaj na turističkim, gospodarskim, društvenim i razinama nacionalnih i javnih politika EU.

Obzirom na kulturno-turistički potencijal ovoga kraja potrebno je ulagati u sektore kulture i turizma kako bi se pridonijelo društveno-gospodarskom rastu, održivom razvoju i porastu broja zaposlenih na ovom području.

Očekuje se da će ispunjenje očekivanih rezultata potaknuti gospodarski razvoj općine Nuštar, kao i Vukovarsko-srijemske županije, a multiplicirajući učinak ovog projekta predstavlja dobar primjer sufinanciranja projekata usmjerenih prema potpori razvoja kulture, turizma i u konačnici gospodarstva što direktno pridonosi povećanju konkurentnosti tih grana te smanjenju negativnih demografskih kretanja s kojima se suočava Vukovarsko-srijemska županija.

Za više informacija kontaktirajte Općinu Nuštar i Razvojnu agenciju Vukovarsko-srijemske županije.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i www.strukturnifondovi.hr