Generalni direktor Hrvatskih voda mr.sc. Zoran Đuroković posjetio je Vukovarsko-srijemsku županiju i tom prilikom primio ga je župan Božo Galić te održan radni sastanak u maloj županijskoj vijećnici u Vukovaru, na kojem se razgovaralo o stanju u vodnokomunalnom gospodarstvu najistočnije hrvatske županije.

Hrvatske vode u proteklih su deset godina u projekte na području Vukovarsko-srijemske županije uložile 1,9 milijardi kuna, a ove godine to javno poduzeće u najistočniju hrvatsku županiju namjerava investirati rekordnih 270 milijuna kuna od kojih će 100 milijuna biti povučeno iz EU fondova.

Na sastanku kojem su nazočni bili i pročelnik Upravnog odjela za poljoprivredu, šumarstvo i ruralni razvitak Andrija Matić, gradonačelnici Vukovara, Vinkovaca i Županje: Ivan Penava, Mladen Karlić i Davor Miličević,  direktori poduzeća: Dražen Milinković – „Vinkovački vodovod i kanalizacija“, Ilija Lešić – „Komunalac“ Županja, Milica Zebec – „Vodovod grada Vukovara“ i Vilim Čuljak – „Komunalije“ Ilok, te zamjenik generalnog direktora Hrvatskih voda Dinko Polić, najavljeno je i kako će se po prvi puta od ove godine, temeljem natječaja Ministarstva poljoprivrede, u Hrvatskoj početi povlačiti EU sredstva i za projekte navodnjavanja.

Direktor Đuroković je kazao: – “Gotovo 500 milijuna kuna smo uložili u dovodni kanal za navodnjavanje Biđ-bosutskog polja i koji ćemo završiti ove godine, a koji će omogućiti navodnjavanje na više od 8.500 hektara poljoprivrednih površina”.

Dotaknuvši se projekata koji su realizaciji, kao najznačajniji spomenuo je projekt od 350 milijuna kuna vezan uz obnovu i izgradnju vodovodne mreže i odvodnje na području aglomeracije Vukovar.

Isto tako direktor Đuroković je naveo: – “S obzirom na stanje pripremljenih projekata na području vodnokomunalnog sektora, u slijedećih dvije do tri godine možemo iz EU fondova povući dodatnih 500 milijuna kuna”, i poručio je rekavši i kako je u pripremi i projekt stabilizacije lijevo obalnih nasipa u županjskoj Posavini u što će se uložiti 60 milijuna eura.

Župan Galić kazao je: -“Raduje me sve ono što sam čuo. Suradnja naše županije i Hrvatskih voda dobra je i nadam se da će takva i ostati na korist svih naših građana”, rekavši kako ga posebice raduju projekti vezani uz navodnjavanje čija bi realizacija trebala pozitivno djelovati na razvoj poljoprivrede.

Pročelnik Matić govorio je o projektima navodnjavanja koje će županija kandidirati na upravo raspisani Natječaj za sredstva Programa ruralnoga razvoja. Između ostaloga naveo je kako Županija puno radi na kandidiranju dvaju projekata navodnjavanja na Mjera 4. i to u Cerni (Cerna Blato) i u Vinkovcima (Sopot). Županija se namjerava prijaviti na natječaj za provedbu Podmjere 4.3. „Potpora za ulaganja u infrastrukturu vezano uz razvoj, modernizaciju i prilagodbu poljoprivrede i šumarstva“, tip operacije 4.3.1. „Investicije u osnovnu infrastrukturu javnog navodnjavanja“ iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020., za sufinanciranje izgradnje infrastrukture za sustave javnog navodnjavanja Blata-Cerna i Sopot.

Trenutni status spomenutih projekata je sljedeći:

Sustav navodnjavanja Blata-Cerna ima građevinsku dozvolu, a za kandidaturu je potrebno još sa korisnicima potpisati predugovore o korištenju sustava navodnjavanja na minimalno 70% poljoprivrednih površina u obuhvatu sustava.

Za Sustav navodnjavanja Sopot u rujnu 2015. predan je zahtjev za građevinsku dozvolu i tada su riješeni svi imovinsko pravni poslovi osim sa Agencijom za poljoprivredno zemljište, koja je čekala donošenje Uredbe Vlade RH i Pravilnika po kojim će se sklapati ugovori o pravu služnosti i pravu građenja na poljoprivrednom zemljištu u vlasništvu RH. Kako spomenuta Uredba do današnjeg dana nije donesena, županija je od Agencije dobila Suglasnost (temeljem našega Zahtjeva) za zasnivanje prava služnosti i prava građenja na 25 od ukupno 32 katastarske čestice u vlasništvu RH. Preostalih 7 čestica je u zoni građevinskog zemljišta grada Vinkovaca (6) i općine Andrijaševci (1), a za njih će (iako su poljoprivredno zemljište) prema novoj Uredbi, čije je donošenje u proceduri nadležan ipak biti DUUDI. Stoga se očekuje prihvatljivo postupanja DUUDI-a i uspješna kandidatura obaju projekata vrijednih 70-tak milijuna kuna, uz 100%-tnu potporu, kojim će se navodnjavane površine u našoj županiji povećati za 1.200 ha sa svim pozitivnim posljedicama za PG u smislu intenziviranja proizvodnje, većih radnih aktivnosti i uspješnijega poslovanja.