Danas su u hotelu “Slavonija” u Vinkovcima održana natjecanja “Etno kreacija Hrvatske 2016.” i “Etno frizura Hrvatske 2016.”, u organizaciji Kulturnog centra “Gatalinka” iz Vinkovaca, a radovi oba natjecanja prezentirani su na “Etno reviji” koja je održana u Gradskom kazalištu “Joza Ivakić” u Vinkovcima.

Natjecanja su dio projekta “Etno vikend u etno gradu”. Istraživački dio projekta provodi se kroz cijelu godinu, a edukacija i prezentacija kroz tri vikenda u godini. Ministarstvo kulture RH podržava istraživanja vezana za djevojačko češljanje Slavonije, Baranje i Srijema te je ta umijeća zaštitilo kao nematerijalno kulturno dobro Hrvatske.

Prvi vikend je edukacijski – “Seminar o izradi tradicijskih frizura”, gdje se prezentiraju nova istraživanja i poznata znanja. Drugi vikend je natjecateljski, kada se potiču nove ideje frizera i kreatora te kvaliteta u izvedbi. Treći vikend, vrijeme Vinkovačkih jeseni, timski je rad frizera i kreatora u osmišljavanju izgleda žene inspiriranog tradicijskim frizurama i tradicijskim odjevnim predmetima, te projekt “Etno frizure svijeta”, kojim se naše blago prezentira inozemnim frizerima.

Partner u projektu je Ministarstvo kulture RH, a sponzor nagrade kreatorima je Vukovarsko-srijemska županija. U kategoriji Etno kreacija Hrvatske 2016. prvo mjesto osvojio je Igor Galaš, a nagradu je uručio Viktor Lukačević v.d. pročelnik Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije.