Završena Energetska obnova zgrade Osnovne škole Trpinja na adresi Velika 2, Trpinja

Naziv korisnika: Vukovarsko-srijemska županija

Ukupna vrijednost projekta energetske obnove Osnovne škole Trpinja je 2.860.471,31 kuna od toga EU sufinanciranje projekta je 1.691.339,55 kuna te je 1.169.131,76 kuna iznosio udio Vukovarsko-srijemske županije (Osnovne škole Trpinja).

Razdoblje provedbe projekta je od 29. listopada 2018. godine do 28. listopada 2020. godine te su aktivnosti energetske obnove projekta i sve aktivnosti projekta s odobrenjem Fonda završene u rujnu 2020. godine.

Nakon uspješno završene izrade projektne dokumentacije te potpisanog Ugovora za sufinanciranje radova energetske obnove zgrade Osnovne škole Trpinja na adresi Velika 2, Trpinja, pristupilo se samom izvođenju radova energetske obnove koji su završeni u rujnu 2020. godine.

Energetska obnova se provodila putem poziva na dostavu projektnih prijedloga za Energetska obnovu i korištenje obnovljivih izvora energije u zgradama javnog sektora (referentni broj: KK.04.2.1.04).

Ovim Pozivom podupiru se mjere energetske obnove koje će rezultirati smanjenjem potrošnje

energije za grijanje/hlađenje (QH,nd) na godišnjoj razini (kWh/god) od najmanje 50% u odnosu na godišnju potrošnju energije za grijanje/hlađenje prije provedbe navedenih mjera i korištenje obnovljivih izvora energije.

Poziv se financira iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Ovaj Poziv pokrenut je u okviru Prioritetne osi 4 „Promicanje energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora energije“, Specifičnog cilja 4c1 „Smanjenje potrošnje energije u zgradama javnog sektora“ Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“, financiranog sredstvima ESI fondova. Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014.-2020.“ se sufinancira iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova.

Sukladno izrađenoj projektnoj dokumentaciji implementirane su slijedeće mjere energetske učinkovitosti: • izrada glavnog projekta energetske obnove s pripadajućim elaboratom ako je primjenjivo, • povećanje toplinske zaštite krova iznad grijanog prostora, • povećanje toplinske zaštite vanjskog zida, • povećanje toplinske zaštite stropa prema negrijanom prostoru,• zamjena vanjske stolarije,• ugradnja novog visokoučinkovitog sustava grijanja ili poboljšanje postojećeg,• zamjena unutarnje rasvjete učinkovitijom, • stručni nadzor građenja, • projektantski nadzor, • usluga koordinatora zaštite na radu tijekom građenja, •energetski pregled zgrade, izrada izvješća o energetskom pregledu zgrade i energetskog certifikata nakon provedene energetske obnove, • upravljanje projektom i administracija, • promidžba i vidljivost projekta.

Energetskom obnovom projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje (QH,nd) nakon provedbe projekta od 50,32 % te također smanjenje emisije CO².

Energetska obnova je doprinijela smanjenju režijskih troškova, smanjenju troškova održavanja, poboljšanju toplinske ugodnosti i poboljšanju samog stanja zgrade te su se osigurala radna mjesta tijekom energetske obnove.  

Projekt je proveden od strane Vukovarsko-srijemske županije i Osnovne škole Trpinja uz pomoć Društva EKO-SUSTAV d.o.o za energetsku učinkovitost.

Kontakt osoba za više informacija: Mihajlo Nagy, Društvo EKO-SUSTAV d.o.o., e-mail: mihajlo.nagy@eko-sustav.hr

Više informacija o projektima energetske obnove na linku: http://www.strukturnifondovi.hr/ i https://strukturnifondovi.hr/eu-fondovi/esi-fondovi-2014-2020/op-konkurentnost-i-kohezija/ , http://europski-fondovi.eu/program/europski-fond-za-regionalni-razvoj  te na stranici Ministarstva graditeljstva http://www.mgipu.hr/default.aspx?id=49019