Upravni odjel za poljoprivredu Vukovarsko-srijemske županije u suradnji s Poljoprivredno poduzetničkim inkubatorom Drenovci, organizirao je „Edukaciju senzornih analitičara mesnih proizvoda“ – sudac početnik u ukupnom trajanju od 14 sati. Edukaciju vodi izv.prof.dr.sc. Ivica Kos sa Agronomskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Na edukaciji sudjeluje 14 polaznika.

 Ciljevi ove edukacije su pružiti polaznicima specifična znanja o osnovama tehnologija proizvodnje tradicionalnih mesnih proizvoda, greškama u proizvodnji, osnovama fiziologije osjetila i razvoju osjeta, upotrebi testova i uvjeta u senzorskoj analizi. Pored toga, cilj radionice je osposobiti polaznike za predlaganje rješenja za razvoj, kontrolu i poboljšanje proizvoda uvažavajući tehnološke smjernice i senzorske karakteristike proizvoda.

Teorijski dio posvećen je tehnologiji proizvodnje tradicijskih mesnih proizvoda, tehnološkim procesima i tipičnim greškama tradicionalnih mesnih proizvoda, senzorskoj analizi kroz koju su polaznici upoznati s osnovama fiziologije osjetila i razvoja osjeta te testovima i uvjetima koji moraju biti zadovoljeni za njenu pravilnu provedbu. U praktičnom dijelu posvećenom senzorskoj analizi polaznicima se prezentiraju osnovni testovi prepoznavanja, odabira i rangiranja okusa i mirisa nakon kojih  polaznici provode određivanje glavnih senzorskih karakteristika i vode rasprave s preporukama za razvoj, kontrolu i poboljšanja mesnih proizvoda.

Ispred Vukovarsko-srijemske županije na edukaciji sudjeluje zamjenik pročelnika Upravnog odjela za poljoprivredu Darko Juzbašić.

Nakon edukacije, polaznicima će biti  uručene Potvrde o sudjelovanju na edukaciji s naznakom „SUDAC POČETNIK“ čime  stječu pravo na pristupanje edukaciji za senzorskog analitičara s naznakom „KVALIFICIRANI SUDAC“.