Danas je u Muzeju vučedolske kulture u Vukovaru održana svečana dodjela  nagrada pod nazivom ”Živa” 2016 koja se dodjeljuje najboljim slavenskim muzejima u okviru Foruma slavenskih  kultura.  Muzeju vučedolske kulture u Vukovaru pripala je nagrada za kreiranje novog muzeja.

Muzej vučedolske kulture osnovan je Uredbom Vlade Republike Hrvatske 21. veljače 2013. godine kao nacionalni muzej. Rezultat je to dugogodišnjeg nastojanja da se Vučedol zbog svojega značaja svrsta u prvi red arheoloških parkova i upiše u arheološku kartu ovoga dijela Europe.  Cilj ovakvog Muzeja je sakupljanje, istraživanje, očuvanje, zaštita, prezentacija i interpretacija lokalnog identiteta, povijesti, kulture, umjetnosti, tradicijske, prirodoslovne i arheološke baštine istočne Hrvatske a ujedno i održivo korištenje kulturne i prirodne baštine.

Povodom najavljenoga projekta Ministarstva kulture Republike Hrvatske, Ministarstva turizma i Ministarstva regionalnog razvoja i fondova EU u sklopu Muzeja vučedolske kulture na Vučedolu se počinje ostvarivati arheološki park. U nadzornom odboru za pračenje pripreme i provedbe projekta arheološkog parka Vučedol, imenovana je Kristina Černok v.d. pročelnice UO za međunarodnu suradnju i EU poslove. Svečanoj dodjeli nagrada ispred Vukovarsko-srijemske županije uz v.d. pročelnice UO za međunarodnu suradnju i EU poslove, Kristine Černok, prisustvovao je i  Viktor Lukačević v.d. pročelnika Upravnog odjela za turizam i kulturu.