Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci potpisala je 3. srpnja 2020. godine ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Ministarstvom regionalnoga razvoja i fondova EU i Središnjom agencijom za financiranje i ugovaranje programa i projekata EU, za projekt „Centar za suvremene tehnologije i obrazovanje u poljoprivredi, I. faza“.

Projekt ukupne vrijednosti 29.839.322,41 kuna u potpunosti se financira bespovratnim sredstvima iz Europskog fonda za regionalni razvoj, a prijavljen je na Poziv „Uspostava infrastrukture regionalnih centara kompetentnosti u strukovnom obrazovanju kao podrška procesu reforme strukovnog obrazovanja i osposobljavanja“.

Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci je korisnik projekta, a provodi ga u partnerstvu sa Srednjom školom Ilok i Vukovarsko-srijemskom županijom.

Cilj projekta je unaprijediti infrastrukturu korisnika i škole partnera kao Regionalnog centra kompetentnosti, kako bi se omogućili kvalitetni i inovativni programi obrazovanja u sektoru poljoprivrede te time povećao interes učenika za upis u Poljoprivredno šumarsku školu Vinkovci i Srednju školu Ilok.

Suradnici na projektu su Zdravstveno veterinarska škola Dr. Andrije Štampara Vinkovci, Hrvatski zavod za zapošljavanje Vinkovci, Iločki podrumi, Poljoprivredna zadruga TRS te Razvojna agencija Vukovarsko-srijemske županije koja je sudjelovala u pripremi projekta te je zadužena za uspješnu provedbu svih projektnih aktivnosti.

Provedba projektnih aktivnosti započela je u travnju 2019. godine i do sada je izrađena projektno-tehnička dokumentacija za rekonstrukciju i dogradnju, a do 3. listopada 2023. godine, odnosno do kraja trajanja projekta, bit će izgrađena i uspostavljena infrastruktura Regionalnog centra kompetentnosti.

Uz infrastrukturne radove i radove rekonstrukcije škole korisnika i partnera, kroz projekt će se nabaviti i specijalizirana oprema za provođenje praktične nastave i vježbi te oprema za obavljanje aktivnosti tijekom nastave. Također, tijekom trajanja projekta nastavnici Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci i Srednje škole iz Iloka će sudjelovati na edukacijama i radionicama iz područja strukovnog zanimanja.

Uspostavom Regionalnog centra kompetentnosti na sustavan način i u suradnji s različitim institucijama uvodit će se inovativna tehnološka, edukativna, praktična i moderna znanja, vještine i kompetencije koje će biti u skladu s tržištem rada te bi u tom smislu bile zadovoljene potrebe tržišta rada na regionalnoj razini pružajući usluge za prilagođena i specifična strukovna znanja u podsektoru poljoprivrede, a učenicima omogućeni vrhunski uvjeti za stjecanje praktičnog iskustva, kao i direktan transfer znanja u poljoprivrednoj praksi.

Budući je riječ o iznimno vrijednom projektu, u provedbi svih aktivnosti projekta aktivno sudjeluje i sama ravnateljica Poljoprivredno šumarske škole Vinkovci, gospođa Ružica Zucić koja je i kontakt za više informacija. Također, više informacija možete potražiti i u Razvojnoj agenciji Vukovarsko-srijemske županije.

Za više informacija o EU fondovima posjetite stranice Ministarstva regionalnoga razvoja i fondova Europske unije i www.strukturnifondovi.hr