Svinjogojci s područja Vukovarsko-srijemske i Brodsko-posavske županije udružuju se u linijsku proizvođačku organizaciju i k sebi zovu i svinjogojce drugih slavonskih županija. Nedavni sastanak u Gundincima potvrdio je voljnost svinjogojaca da sami gospodare trženjem svoje proizvodnje, ali i drugom problematikom uzdrmane svinjogojske proizvodnje, koristeći pritom EU potpore. O proizvođačkoj organizaciji, nakon nekoliko susreta sa stručnjacima Ministarstva poljoprivrede govorio je Dario Periškić, član Svinjogojskog klastera pritom navodeći da je cilj „…okupiti svinjogojce Slavonije, pa i cijele Hrvatske kako bi aktivno sudjelovati u kreiranju poljoprivredne politike i ostvarivati ciljeve koji su propisani Pravilnikom o proizvođačkim organizacijama“. I sam naglašava da je to: „ozbiljan projekt u kojem se radi poslovni plan i program za pet godina, a za koji se dobivaju novčana sredstva od EU-a, organizira se tržište proizvodnje, definira kvaliteta i, što je vrlo bitno, aktivno se sudjeluje u poljoprivrednoj politici“.

I predsjednik Udruge svinjogojaca Vukovarsko-srijemske županije Dobromir Čović koji je ujedno i tajnik Svinjogojskog klastera vrlo zauzeto priprema svinjogojce s prostora naše županije kako bi se 24. kolovoza započelo s formalnim osnivanjem linijske proizvođačka organizacija u sektoru svinjogojstva jer kako kaže: „… ona bi trebala biti stvarni servis za  svinjogojce“ Nastavlja: „Da pojasnim, Ministar poljoprivrede donio je Pravilnik o priznavanju i potporama za početak rada proizvođačkih organizacija, a Programom ruralnoga razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. definirane su potpore Proizvođačkim organizacijama u prvih pet godina rada. Dakle, glavni nam je naum uz potpore koje će nam doskora biti dostupne organizirati se i biti gospodar svoga proizvoda doslovno do usta potrošača, ili u gorem slučaju, za to imati što manje posrednika. Odabrat ćemo nekoliko ciljeva iz Pravilnika i voditi svoje brige“

U Odjelu za poljoprivredu drže da će dosadašnja odlična suradnja Vukovarsko-srijemske županije i svinjogojaca zasigurno biti još sadržajnija i učinkovitija.