Danas smo započeli s projektom „Užina za sve V“. U projekt je uključeno 3395 učenika. Sama vrijednost projekta je 2.600.000,00 kn, dok je Vukovarsko-srijemska iz svojih proračunskih sredstava izdvojila 1.600.000,00 kn, a 1.000.000,00 kn osigurano je iz Fonda europske pomoći za najpotrebitije.