Udruga za osobe s intelektualnim oštećenjima „Golubica“ Vukovar, u suradnji s Hrvatskim domom Vukovar, pod pokroviteljstvom Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara te medijskim pokroviteljstvom Hrvatskog radio Vukovara i Vinkovačke televizije organizirala je 5. VUFIS – Vukovarski festival igre i smijeha.

Organizacijom ovoga susreta žele doprinijeti zajednici promovirajući volonterski rad, poticati socijalizaciju i integraciju korisnika u lokalnu zajednicu te poboljšati suradnju i razmjenu iskustava sa srodnim udrugama i ustanovama s područja cijele Vukovarsko-srijemske županije.

Ispred Vukovarsko-srijemske županije sve nazočne je pozdravila Kristina Bilić, v.d. pročelnice Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove.  Istaknula je kako Vukovarsko-srijemska županija smatra hvalevrijednom organizaciju ovakvoga skupa te kako županija svojim partnerstvom uvijek podupire  ovakve i slične projekte.