U prostorijama Upravnog odjela za međunarodnu suradnju i EU poslove Vukovarsko-srijemske županije održana je 14. sjednica Savjeta za Europske integracije Vukovarsko-srijemske županije. Teme sastanka bile su preimenovanje Savjeta za europske integracije, prijedlog novih članova Savjeta, te program obilježavanja EU tjedna u Vukovarsko-srijemskoj županiji.

Zaključeno je da će se na sjednicu Županijske skupštine uputiti službeni prijedlog za preimenovanje Savjeta u Savjet za Europske poslove, kojeg će pripremiti Upravni odjel za međunarodnu suradnju i EU poslove VSŽ sukladno naputku Ministarstva vanjskih i europskih poslova. Također će se uputiti prijedlog imenovanja novih članova. Na sjednici je usvojen program obilježavanja EU tjedna, koji se ove godine održava od 08. – 14. svibnja 2016. godine.