Upravna tijela i službe

Ured župana

PROČELNIK

 

Marko Dikonić, dipl.iur.

E-mail: marko.dikonic@vusz.hr

Tel: 032 / 454-303

SJEDIŠTE ŽUPANIJE

Vukovar, Županijska 9

Tel:  032/ 454-201

Fax: 032 / 454-200

Oglasna ploča Upravnog tijela

Trenutno nema sadržaja!