Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

Upravna tijela i službe

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju

PROČELNIK

 

Mario Meštrović, mag. oec.
E-mail: mario.mestrovic@vusz.hr

SJEDIŠTE

Vinkovci, Glagoljaška 27

Tel: 032/ 344 – 050

Opis poslova i aktivnosti

Upravni odjel za sport, mlade i demografiju je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno pravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnost  sporta, mladih i demografije.

 

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

  • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti sporta, mladih i demografije, 
  • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu Županije u djelatnostima iz st.1.,
  • poslove provedbe akata Županijske skupštine i župana koji su u nadležnosti ovog Odjela.