Upravna tijela i službe

Upravni odjel za pravne i opće poslove

PROČELNIK

 

Davor Miličević, dipl.iur.

E-mail: davor.milicevic@vusz.hr

Telefon: 032/ 454-801

SJEDIŠTE

Vukovar, Županijska 9
Telefon: 032/ 454 – 444
Fax: 032 / 454 – 811

Oglasna ploča Upravnog tijela

Trenutno nema sadržaja!