Upravni odjel za obrazovanje i društvene djelatnosti

Upravna tijela i službe

Upravni odjel za obrazovanje i društvene djelatnosti

PROČELNICA

 

Doc. dr.sc. Jadranka Mustapić – Karlić

E-mail: jadranka.mustapic-karlic@vusz.hr
Tel: 032 / 344 – 232

SJEDIŠTE

Vinkovci, Glagoljaška 27
Telefon: 032/ 344 – 232

Opis poslova i aktivnosti

Upravni odjel za obrazovanje i društvene djelatnosti je upravno tijelo koje obavlja analitičko-planske, organizacijsko-koordinacijske, normativno pravne i druge stručne poslove vezane uz djelatnost obrazovanja i društvenih djelatnosti .

U okviru svog djelokruga Odjel obavlja osobito sljedeće poslove:

  • poslove praćenja i proučavanja problematike djelatnosti prosvjete, a osobito osnovnog i srednjeg obrazovanja, 
  • poslove pripreme analitičkih i drugih stručnih materijala o pitanjima iz djelokruga rada Odjela,
  • poslove davanja mišljenja o prijedlozima i drugim materijalima koje za potrebe županijskih tijela pripremaju ustanove u vlasništvu Županije u djelatnostima iz st.1.,
  • poslove pripreme prijedloga mreža ustanova u djelatnostima iz st.1 sukladno posebnim zakonima,
  • poslove vezani za financiranje djelatnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova,
  • poslove pripreme prijedloga, provođenje i praćenje izvršavanja programa javnih potreba u obrazovanju,
  • stručne i druge poslove u vezi sa stipendiranjem učenika i studenata,
  • poslove provedbe akata Županijske skupštine i župana koji su u nadležnosti ovog Odjela
  • sudjeluje u praćenju, analizi i vrednovanju ostvarivanja županijskih programa i projekata vezanih za kulturu te  izrađuje izvješća i diseminira projektne rezultate.