Upravna tijela i službe

Služba za poslove proračuna i javnih financija

PROČELNICA

 

mr.sc. Sandra Adžaga

E-mail: sandra.adzaga@vusz.hr
Tel: 032 / 454 – 511

SJEDIŠTE

Vukovar, Županijska 9

Telefon: 032/ 454 – 513
Fax: 032 / 454 – 510

Dokumenti