Povodom obilježavanja 100. godišnjice rođenja Antuna Dorna u Vukovaru u Dvorani vlastelinstva u Dvorcu Eltz održan je znanstveno-stručni kolokvij pod nazivom „Vukovarski pojmovnik – Antun Dorn (1923. – 1986.)“ koji je okupio brojne predavače – Ivan Hubalek, Dubravko Žuvić, Vlasta Novinc, Gorana Kušić, Petra Nikolić, Zdenko Samaržija, Borivoj Čalić i Olivera Crevar.

Događaju je prisustvovala Anamaria Mišić iz Upravnog odjela za turizam i kulturu Vukovarsko-srijemske županije.