U prostorijama Gradske knjižnice Vukovar održana je Javna tribina Značaj i uloga europskih fondova u razvoju lokalne zajednice u okviru Projekta Proaktivna mreža s posebnim osvrtom na rad i djelovanje u kriznim situacijama.

Javnu tribinu je organizirao nositelj projekta PRONI Centar i Europski dom Vukovar.

Gosti panelisti, s osvrtom na učinjeno i što bi se još moglo napraviti, bili su: ravnateljica Razvojne agencije Vukovarsko-srijemske županije Zrinka Čobanković, voditelj službe Ravnateljstva civilne zaštite Vukovar pri Ministarstvu unutarnjih poslova Stjepan Draganić, ispred firme Progressa d.o.o. Vedrana Marijanović, te ispred medija predsjednik Ogranka Hrvatskog novinarskog društva za Vukovarsko-srijemsku županiju Branimir Bradarić. Ispred Vukovarsko-srijemske županije prigodno se obratila zamjenica pročelnika za socijalnu skrb Andrijana Dujmić.

Cilj ove javne tribine je upoznati javnost o značaju ovih fondova u rješavanju kriznih situacija, stvoriti sinergiju između javnog i privatnog partnerstva, odnosno stvaranje prilika za preventivno i sustavno djelovanje kako bi se krizne situacije lakše prebrodile. Ovim susretom se želi doprinijeti zajednici promovirajući volonterski rad, poticati socijalizaciju i integraciju korisnika u susjedstvo i lokalnu zajednicu te poboljšati suradnju i razmjenu iskustava sa srodnim udrugama i ustanovama na razini Vukovarsko-srijemske županije.

O bitnosti povlačenja sredstva iz Europskih fondova govorila je ravnateljica Čobanković, te je navela kako je prema analizi portala Župan.hr, koja je provođena na temelju podataka konsolidiranih proračuna za 2021. godinu u povučenim sredstvima iz Eu fondova, Vukovarsko-srijemska županija zauzela prvo mjesto. Naime, Vukovarsko-srijemska županija povukla je u 2021. godini najviše EU novca u odnosu na ukupno povučena sredstva svih županija, imala je i najveći rast povučenih sredstava u odnosu na 2020. godinu te je bila u top pet županija po povučenim sredstvima per capita. U 2021. godini Vukovarsko-srijemska županija povukla je 7,33 posto sredstava iz EU fondova, što ju je svrstalo na prvo mjesto, isto kao i rast povučenih sredstava u odnosu na 2020. godinu, za 318 posto. Po stanovniku je povukla 785,29 kuna.

 U okviru Višegodišnjeg financijskog razdoblja 2021.-2027. za Republiku Hrvatsku je na raspolaganju nešto više od 14 milijardi eura.

U prosincu 2022. godine na 15. sjednici Županijske skupštine Vukovarsko-srijemske županije u Vinkovcima, donesena je Odluka o usvajanju Plana razvoja Vukovarsko-srijemske županije za razdoblje od 2021.-2027. godine. Navedeni Plan je najvažniji srednjoročni akt strateškog planiranja kojim se utvrđuju ciljevi sveobuhvatnog razvoja Vukovarsko-srijemske županije, a sukladno kojem će se provoditi regionalna politike u svrhu razvoja cjelokupne zajednice. Plan razvoja Vukovarsko-srijemske županije je usklađen s Nacionalnom razvojnom strategijom Republike Hrvatske do 2030. godine, a predstavlja okvir za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije. Izrađen je temeljem Zakona o sustavu strateškog planiranja i upravljanja razvojem Republike Hrvatske i prema Priručniku o strateškom planiranju (Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije, verzija 3.0). Plan razvoja donosi Županijska skupština, u skladu s načelom partnerstva i suradnje nakon prethodno pribavljenog mišljenja Partnerskog vijeća VSŽ.

Za predmetni Plan razvoja VSŽ 2021.-2027. godinu proveden je i postupak strateške procjene utjecaja na okoliš i postupak glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu te su pribavljena oba pozitivna mišljenja od strane Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja te su ista bila preduvjet za njegovo usvajanje.

Voditelj Draganić nazočne je upoznao s informacijom kako je Vukovarsko-srijemska županija u suradnji s tadašnjom Državnom upravom za zaštitu i spašavanje – Područnim uredom za zaštitu i spašavanje Vukovar  izradila i prijavila dva projekta, DRSHARE i EMBER. Oba projekta su odobrena i provedena 2016 i 2017. godine.  Rezultat provedbe navedenih projekata je značajno povećanje otpornosti i spremnosti za reagiranje operativnih snaga i udruga građana u slučaju velike nesreće ili katastrofe. Na kraju je Draganić sve prisutne upoznao s ustrojem Ravnateljstva civilne zaštite Republike Hrvatske, misijom i zadaćama te ustrojem Službe civilne zaštite Vukovar.

Zaključak tribine je što bolja suradnja između civilnog i Javnog sektora, što će sigurno doprinijeti većim iznosima koji bi trebali biti povučeni iz Eu fondova.